Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 42/38 2003
Rozsah: S. 300 - 306
Anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486116075926&uri=CELEX:02003L0010-20081211
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo expozice pracovníků
Klíčové slovo činitelé fyzikální
Klíčové slovo rizika fyzikální
Klíčové slovo požadavky bezpečnostní
Klíčové slovo hluk
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32003L0010%3ACS%3ATXT