Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES Text s významem pro EHP
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 86/1 2014
Rozsah: 13 s.
Anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1350/2007/ES Text s významem pro EHP
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1487667586849&uri=CELEX:32014R0282
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo zdravotnictví
Klíčové slovo zdraví veřejné
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A32014R0282%3ACS%3ATXT