Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Název: Směrnice Rady 2011/70/EURATOM ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník Evropské unie
Číslo periodika: L 199/48  2.8.2011
Rozsah: 9 s.
Anotace: Tato směrnice stanoví rámec Společenství pro zajištění odpovědného a bezpečného nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem s cílem zabránit nepřiměřenému zatížení budoucích generací. Zajišťuje, aby členské státy přijaly vhodná vnitrostátní opatření pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem za účelem ochrany pracovníků a obyvatelstva před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření. Zajišťuje nezbytnou informovanost a účast veřejnosti ve vztahu k nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a současně řádně zohledňuje otázky bezpečnosti a chráněných obchodních informací.
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486111436789&uri=CELEX:02011L0070-20110822
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo bezpečnost
Klíčové slovo informovanost
Klíčové slovo odpady radioaktivní
Klíčové slovo ochrana
Klíčové slovo paliva vyhořelá
Klíčové slovo veřejnost
Klíčové slovo záření ionizující
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU l_19920110048cs00480056