Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (90/270/EHS)
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 156/14 1990
Rozsah: S. 0014 - 0018
Anotace: SMĚRNICE RADY ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (90/270/EHS)
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486119067092&uri=CELEX:01990L0270-20070627
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo BOZP
Klíčové slovo jednotky zobrazovací
Klíčové slovo požadavky
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31990L0270%3ACS%3ATXT