Prohlížeč má zakázané cookies. Prosím, povolte je pro plnou funkčnost systému a obnovte stránku.
  • Uživatel Články OJ
 
Právní předpis EU
Právní předpis EU
Název: SMĚRNICE RADY 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti
Překlad názvu:
Zdrojový dokument: Úřední věstník
Číslo periodika: L 245/23 1992
Rozsah: S. 0023 - 0042
Anotace: SMĚRNICE RADY 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti
Konsolidované znění: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1486118804753&uri=CELEX:01992L0058-20140325
Původní znění:
Druh: Úřední věstník
Věcný popis: Klíčové slovo požadavky bezpečnostní
Klíčové slovo značky bezpečnostní
Klíčové slovo zdravotníci
Klíčové slovo pracoviště
Jazyk dokumentu: cze
Připojené soubory: Soubory k  právnímu předpisu EU CELEX%3A31992L0058%3ACS%3ATXT