Lehkomyslné jednání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Takové jednání, kdy si vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci na pracovišti počíná pracovník způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko hrozícího poškození zdraví, což je v rozporu s obvyklým způsobem chování. Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 35/1970 Sbírky rozhodnutí čs. soudů.
  2. Takové jednání, při kterém si pracovník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem musel být vědom nebezpečí úrazu. Za lehkomyslné jednání nelze považovat běžnou neopatrnost a jednání, vyplývající z rizika práce.


Lehkomyslné jednání - (Diskuse k heslu)