Rizikový faktor

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Zdroj možného (očekávaného) zranění nebo poškození zdraví. Rizikovým faktorem mohou být určité konstrukční vlastnosti pracovního prostředku, vlastnosti energií, materiálů, chemických látek atd., t.j. vlastní technologický proces, podmínky ztěžující bezpečný výkon apod. [1]
 2. Každá okolnost, podmínka, či vlastnost pracovního systému, jež může být příčinou pracovního úrazu, nemoci z povolání, profesionální otravy nebo jiného poškození z práce.

Rizikovým faktorem, resp. Nebezpečností se rozumí každá okolnost, podmínka či vlastnost pracovního systému, jež může být příčinou pracovního úrazu, nemocí z povolání, profesionální otravy nebo jiného poškození zdraví z práce. Nejčastěji se vyskytující rizikové faktory:

 • mechanické,
 • pohyblivé části strojních zařízení,
 • ruční nástroje a pomůcky,
 • odletující úlomky,
 • uvolnění, pády, utržení částí technického zařízení,
 • nebezpečí vyplývající z vlastností pracovního místa,
 • energetické,
 • požár, exploze, průmyslové nehody a havárie,
 • tepelné faktory,
 • hluk a vibrace,
 • aerosoly,
 • biologické faktory,
 • fyziologické faktory.

[2]

Reference

 1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
 2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Rizikový faktor - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Hazard factor Facteur de risque (m)