SVL- TWA

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Prahový limit - (doporučené hodnoty koncentrací škodlivin publikované American Conference of Governmental Industrial Hygients) – průměrná koncentrace škodliviny v ovzduší (mg.m-3), které mohou být při 8 h pracovní směně a 40 h pracovním týdnu vystaveni téměř všichni pracovníci, aniž by došlo k poškození zdraví. [1]
  2. Časově vážená průměrná koncentrace toxické látky, které mohou být vystaveni každý den téměř všichni pracovníci, při normální 8 hodinové pracovní směně nebo 40 hodinovém pracovním týdnu, bez nepřijatelného účinku.


Reference

  1. VÚBP - OPPZH


SVL- TWA - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV - TWA) Höchstzulässige Konzentration - zeitliche gewichteter Durchnitt (TLV - TWA) Seuil valeur limite - Moyenne pondérée dans le temps (SVL - TWA)