Česká asociace pro prevenci rizik

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 27. 3. 2018, 12:26, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
ČAPR logo.png

Účelem členské sekce Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. nesoucí označení Česká asociace pro prevenci rizik (ČAPR) je vytváření personální základny schopné podílet se na aktivitách ústavu v hlavních oborech jeho činnosti. Členové ČAPR tak mohou být na základě své odbornosti a zaměření kooptováni do odborných orgánů ústavu a účastnit se tak znalecké nebo expertní činnosti. Mohou se také podílet na organizaci vzdělávacích aktivit, na lektorské činnosti anebo spolupracovat při řešení výzkumných projektů ústavu, pokud o to projeví zájem a budou disponovat požadovanou kvalifikací.


Členové mají nárok využívat výhod, které ústav poskytuje. Mezi ně patří možnost využívat vybraných nadstandardních služeb a funkcionalit Portálu BOZP, využívat poradenství a odborné pomoci ústavu a jeho soudních znalců či se účastnit akcí a programů organizovaných ústavem za zvýhodněných podmínek.

Orgány ČAPR

Organizačně-řídícím orgánem členské sekce je výbor ČAPR, který zajišťuje naplňování předmětu činnosti a cílů ústavu v oblasti spolupráce s členy ústavu. Výbor je složen z lichého počtu členů, přičemž jejich minimální počet jsou tři a maximální je devět. Výbor navenek zastupuje předseda nebo jím pověřený místopředseda.


Mezi kompetence a působnosti výboru patří:

  • Zajišťování chod a rozvoje členské sekce.
  • Aktivní komunikace s členy ústavu a posilování jejich sounáležitosti s ústavem.
  • Spolupráce při organizaci společenských a odborných aktivit členské sekce.
  • Aktivní veřejné vystupování ve snaze šířit povědomí o ČAPR a rozšiřovat členskou základnu.
  • Přijímání připomínek členů a na základě jejich podstaty navrhování opatření pro zlepšení chodu členské sekce.
  • Projednávání žádostí uchazečů o získání statutu člena ústavu a předkládání doporučujícího nebo nedoporučujícího stanoviska řediteli ústavu.
  • Projednávání porušení povinností členů ústavu a přijímání vhodných opatření na řešení vzniklé situace.
  • Předkládání návrhů na odnětí statutu člena ústavu řediteli ústavu.
  • Organizování setkávání členů ústavu.


Reference

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.u.: Česká asociace pro prevenci rizik [online]. [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: http://www.zuboz.cz/capr/