Česká ergonomická společnost

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 11. 12. 2018, 14:27, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logo-ces.png

Česká ergonomická společnost, z. s. (ČES), je dobrovolné a nezávislé odborné sdružení fyzických osob, jehož posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi. Sdružuje odborníky zabývající se rozvíjením a uplatňováním ergonomie v různých oblastech života a práce, s cílem přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost a spolupracuje s jinými organizacemi, které mají podobné zaměření (cíle).


Česká ergonomická společnost (ČES):

  • je samostatnou právnickou osobou,
  • je členem Mezinárodní ergonomické asociace (International Ergonomics Association - IEA),
  • je členem Federace evropských ergonomických společností (Federation of European Ergonomics Societies - FEES),
  • sdružuje pracovníky všech oborů studujících vztah člověk – pracovní podmínky – prostředí (např. fyziologie práce, práce, pracovní lékařství, design, rehabilitační medicína a další),
  • spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi či organizacemi ve snaze optimalizovat vzájemné vazby mezi složkami studovaného komplexu,
  • organizuje odborné akce, vědecké konference, přednášky, poradenskou činnost, apod.,
  • podílí se na výuce v oboru ergonomie.


Česká ergonomická společnost, z. s., zapsaná dne 13. 1. 2016 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 172


Reference

Česká ergonomická společnost, z. s. [online]. [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: https://www.vubp.cz/ces/