Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Posláním platformy (CZ-TPIS) je posilovat a rozvíjet bezpečnost v průmyslu v ČR, podporovat organizace ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společně identifikovat národní zájmy v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotně prosazovat tyto zájmy na evropské úrovni prostřednictvím Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), která úzce spolupracuje s Evropskou komisí. CZ-TPIS má svou činností zastřešit propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytvořit tak most mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu. Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti průmyslu, prosazovat zájmy oborových organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic i výzkumu.

Mezi dílčí cíle CZ-TPIS v současnosti patří:

  1. Zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS
  2. Vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
  3. Iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko–technických záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu
  4. Vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu
  5. Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu
  6. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu
  7. Zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových

[1]

Reference
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Czech Technology Platform on Industrial Safety