Šablona:Portál:Lidé/Úvod

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pojmy v portálu Lidé se člení do pěti hlavních kategorií. V kategorii Profese naleznete kromě profesí týkajících se přímo problematiky BOZP i profese z jiných oborů, přičemž hlavními zdroji informací pro tuto oblast jsou Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK). V kategorii Vzdělávání, kvalifikace, školení naleznete pojmy týkající se transferu znalostí a informací mezi zaměstnavatelem, lektorem, zaměstnancem atd. Kategorie Lidský činitel, antropometrie obsahuje pojmy z oboru zabývajícího se měřením, popisem a rozborem tělesných znaků charakterizujících růst a stavbu těla a pojmy týkající se lidského činitele, jako například lidská chyba, selhání člověka, chybná činnost apod. Poslední dvě kategorie pojednávají o Personalistice a o Zdravotní způsobilosti zaměstnanců, týkají se tedy především pojmosloví z oblasti pracovního práva a dále pojmů jako jsou například: pracovně lékařské služby, zdravotní prohlídky, nemoci z povolání, pracovní lékařství apod.