Šablona:Portál:Materiály, látky, energie/Úvod

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Portál Materiály, látky, energie je rovněž rozdělen do pěti hlavních kategorií. V kategorii Chemické látky a směsi naleznete pojmy týkající se nebezpečných vlastností chemických látek a směsí, popřípadě jejich fyzikálně-chemických vlastností a to jak obecně, tak pro konkrétní příklady chemických látek nebo směsí. Nemohou zde samozřejmě chybět ani údaje o bezpečnostním listu, nařízeních REACH, CLP apod. Druhá kategorie Materiály, suroviny a jejich vlastnosti je oproti té první obecnější a nalezneme zde pojmy týkající se nejen chemických látek, ale i dalších materiálů, se kterými mohou lidé v práci přicházet do styku. Do třetí kategorie jsou zařazeny pojmy týkající se Energie a záření, jako jsou například ozáření, tepelná radiace, lasery atd. Čtvrtá kategorie pojednává o Skladování a manipulaci a do poslední páté jsou zařazeny pojmy týkající se Odpadů.