Životní prostředí

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 8. 6. 2018, 09:40, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky pro existenci organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.


Životní prostředí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Human environment Lebensmilieu (s)