Adaptace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Adaptace znamená přizpůsobení se určitým podmínkám a vlivem životního prostředí nebo naopak, přizpůsobení si, resp. vytvoření umělého prostředí vzhledem k potřebám, záměrům, případně činnosti subjektu. [1]
  2. Adaptace na pracovní podmínky je schopnost přizpůsobení se a zvýšení odolnosti některých biologických systémů na zvýšenou pracovní zátěž. Je důsledkem vrozených dispozic, trénovaností, zkušenostmi. Rozlišuje se adaptace fyziologická (např. termoregulační systém na sluchový a zrakový analyzátor, na fyzickou zátěž, na směnovou a noční práci)a adaptace sociálně-psychologických funkcí (např. na sociální klima na pracovišti, na racionální zvládání mimořádných situací, na emoční rovnováhu apod.). Adaptační mechanismy mají určité hranice. Pracovní výkonnost je nejvyšší dopoledne, uprostřed pracovního týdne. Po nástupu člověka do pracovního poměru probíhá nějakou dobu proces pracovní adaptace. Je žádoucí, aby proběhl rychle a úspěšně. Jeho cílem je přiměřené zvládnutí pracovních úkolů za daných pracovních podmínek a dosažení žádoucího pracovního výkonu.[2]

Reference

  1. Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Adaptace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Adaptation Adaptation (e) Adaptation (f)