Aktivace

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 20. 1. 2016, 13:48, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vnitřní stav organismu s rozdílnými stupni mentální a fyzické funkční výkonnosti. [1]
  2. Aktivace představuje proces v centrální nervové soustavě, kterým se uvádí organismus do činnosti, resp. se zajišťuje přechod organismu do činného stavu, když k tomu nastanou nezbytné podmínky. Podnětem k aktivaci je narušení rovnováhy uvnitř organismu nebo rovnováhy mezi organismem a prostředím. Aktivace souvisí s emocemi a temperamentem jedince. V ergonomii je pojem aktivace, případně aktivační úroveň, používán v různých souvislostech. Např. jak je organizmus vybaven (tj. jaká je jeho výkonová kapacita), aby mohl splnit daný úkol. Dále jaké jsou předpoklady psychologické povahy, které aktivaci ovlivňují, tj. motivace, postoje, hodnotová soustava. Významné jsou v ergonomii také prostředky a opatření, jejichž cílem je vytvořit takové podmínky v konkrétních pracovních systémech, aby nedocházelo k jednostrannému, dlouhodobému přetížení organizmu.[2]

POZNÁMKA

  1. Celková připravenost organismu k činnosti (neboli aktivace) je založena na zvýšené funkci orgánů, které uvolňují energii potřebnou k výkonu činnosti.
  2. Míra aktivace závisí také na zvláštnostech individua, na společenských normách jím přijatých a na vztahu k dané činnosti.
  3. Akce, aktivace svalu (svalů) - rozumí se akce či aktivace jednoho nebo více svalů v průběhu činnosti (úkolů) k vykonání činnosti nebo úkolů (opak klidu).

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Aktivace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Activation Aktivierung (e)