Aktivní činnost svalů

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Aktivní činnost svalů se obvykle rozděluje do tří druhů kontrakcí:

  1. kontrakce koncentrická
  2. kontrakce izometrická
  3. kontrakce excentrická

Kontrakce koncentrická neboli izotonická - je druhem kontrakce, při které se sval skutečně zkracuje, smršťuje. Toto zkracování se může dít po celou dobu pohybu, jak tomu je u pohybu pomalého, nebo se sval kontrahuje rychle na začátku pohybu a další pohyb se děje setrvačností. Vyznačuje se jak rychlostí pohybu, tak i malou únavností. Kontrakce svalu je typická pro práci dynamickou.

Kontrakce izometrická – je taková činnost svalu, při níž sval svoji délku nemění. Označuje se někdy i názvem statická činnost svalu. Při ní k žádnému pohybu nedochází, ale ze ztvrdnutí svalového bříška vidíme sval v akci. Příkladem této činnosti jsou různé výdrže (například při držení břemene bez pohybu). Kontrakce izometrická je neobyčejně únavná, protože je ztížen oběh krve a mízy ve svalu (zejména jejich odtok). V tomto směru se jí podobá i izometrická kontrakce pomalá.

Kontrakce excentrická – tzv. brzdící neboli kontrakce prodloužením. Je to taková činnost svalu, kdy sval určitý pohyb, opačného směru, než který sám obvykle vykonává, zpomaluje. Příkladem může být činnost svalů břišních při pomalém přechodu ze sedu do lehu.

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Aktivní činnost svalů - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Active muscle activity Aktive Muskelaktivität l'activité musculaire active