Akutní expozice

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Akutní (jednorázová) expozice toxické látky. Akutní expozice se obvykle vyznačují tím, že netrvají déle než den, nebo krátkou dobu, ve srovnání s dobou života organismu vystaveného expozici. Látka pronikne do organismu pouze jednou, nebo je inhalována po dobu max. 4 hodin, nebo je s ní organismus v jiném kontaktu (např. přes kůži) maximálně po dobu 24 hodin. Např. v databázi IRIS se uvádí akutní expozicí doba trvání do 24 hodin.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Akutní expozice - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Acute Exposure