Algoritmus

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 12. 12. 2016, 11:04, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Je záznam (zápis, předpis) jednoznačně určených postupů, operací či činností (kroků), jejichž realizací je vyřešena daná úloha. Algoritmus představuje soustavu pravidel, jejichž realizace zaručuje dosažení určeného cíle. Znalost algoritmu zajisti vyřešení dané úlohy způsobem probíhajícím mechanickým prováděním určených kroků. Opakované řešení téže úlohy je vždy stejné, výsledek je vždy tentýž.[1]
  2. Přesně definovaný sled operací a úkonů, který jednoznačně vede ke splnění úkolu a odpovídá stanovenému (známému) postupu. [2]
  3. Algoritmus je záznam (zápis, předpis) jednoznačně určených postupů, operací či činností (kroků), jejichž realizací je vyřešena daná úloha. Algoritmus představuje soustavu pravidel, jejichž realizace zaručuje dosažení určeného cíle. Znalost algoritmu zajistí vyřešení dané úlohy způsobem probíhajícím mechanickým prováděním určených kroků. Opakované řešení téže úlohy je vždy stejné, výsledek je vždy tentýž.#[3]
  4. Podle Wikipedie je algoritmus přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Pojem algoritmu se nejčastěji objevuje při programování, kdy se jím myslí teoretický princip řešení problému (oproti přesnému zápisu v konkrétním programovacím jazyce). Obecně se ale algoritmus může objevit v jakémkoli jiném vědeckém odvětví. V užším smyslu se slovem algoritmus rozumí pouze takové postupy, které splňují některé silnější požadavky.[4]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. Malý S.: Spolehlivost člověka v technických systémech, VÚBP Praha.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
  4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Algoritmus - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Algorithm Algorithmus (r)