Analýza nebezpečí: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Řádek 11: Řádek 11:
  
  
[[clav:anal%FDzy nebezpe%E8%ED]]
+
[[clav:analýzy nebezpečí]]
 
[[aip:3011]]
 
[[aip:3011]]
 
[[enwiki:Hazard{{m}}analysis]]  
 
[[enwiki:Hazard{{m}}analysis]]  
 
[[google:%22anal%C3%BDza{{m}}nebezpe%C4%8D%C3%AD%22]]
 
[[google:%22anal%C3%BDza{{m}}nebezpe%C4%8D%C3%AD%22]]

Verze z 15. 7. 2014, 15:22

Postup, ve kterém se provádí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci individuálního nebezpečí; analýza mechanismu, kterým se tyto nežádoucí události mohou vyskytnout; odhad jejich pravděpodobnosti a odhad rozsahu jakýchkoliv škodlivých jevů a účinků. [1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Analýza nebezpečí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard Analysis Analyse der Gefahr Analyse des dangers