Analýza nebezpečí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Postup identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci individuálního nebezpečí, analýza mechanismu, kterým se tyto nežádoucí události mohou vyskytnout, a odhad jejich pravděpodobnosti a rozsahu jakýchkoliv škodlivých jevů. Zdroj: CEOC


[[clav:anal%FDzy nebezpe%E8%ED]] skc:analýza nebezpečí [[stk:Anal%FDza faktor%F9]]
Analýza nebezpečí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Hazard Analysis Analyse der Gefahr Analyse des dangers