Anatomické pohyby

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 20. 1. 2016, 14:55, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Anatomické pohyby jsou vázány na pohyby v kloubech kosterně svalového ústrojí. Druh kloubu, počet os a jejich směr určují ráz pohybu (volnost pohybu). V jed…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Anatomické pohyby jsou vázány na pohyby v kloubech kosterně svalového ústrojí. Druh kloubu, počet os a jejich směr určují ráz pohybu (volnost pohybu). V jednom kloubu může probíhat současně tolik jednotlivých pohybů, kolik má kloub stupňů volnosti. Základní druhy anatomických pohybů:

 • flexe – ohýbání, zmenšení úhlu mezi dvěma částmi těla; např. předklon, ohnutí paže v lokti apod.;
 • extenze – napřimování, opak flexe, tedy zvětšení úhlu; např. záklon, natažení paže;
 • rotace – otáčení kolem podélné vlastní osy;
 • abdukce – odtažení části těla od osy souměrnosti; např. upažení;
 • addukce – přitažení, opak abdukce; např. připažení;
 • cirkumdukce – kroužení končetiny (složený pohyb);
 • pronace – stočení; např.stočení předloktí dovnitř (odemykání klíčem);
 • supinace – vytočení, opak pronace;
 • lateroflexe – boční pohyb, úklon;
 • elevace – zdvižení ramene (provádí část svalu trapézového, zdvihač lopatky a sval rombický;
 • deprese - klesnutí ramene (způsobuje malý sval prsní, podklíčkový a široký sval zádový;
 • protrakce – posunutí ramene dopředu;
 • retrakce – posunutí ramene dozadu.

[1]

Reference

 1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Anatomické pohyby - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Anatomical movements Anatomischen Bewegungen Mouvements anatomiques