Autorizace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Autorisation (f))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle zákona č. 22/1997 Sb. Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje na žádost rozhodnutím Úřad po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž pravomoci se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami. Nedojde-li k takové dohodě, rozhodne o autorizaci Úřad, jehož rozhodnutí může na základě podnětu dotčeného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu zrušit vláda. Úřad v rozhodnutí o autorizaci stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah.


Autorizace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Authorization Autorisation (e) Autorisation (f)