Barva jako zrakový vjem

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 27. 5. 2014, 22:06, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vyznačuje se třemi znaky:

 • tónem (barevný vid) - je to vlnová délka spektrálního světla, jehož smíšením ve vhodném poměru s bílým světlem lze nahradit světlo uvažované barvy.
 • sytostí - je to stupeň v jakém barevném vjemu se projevuje určitý barevný tón.
 • světlostí - je to přívlastek barevného vjemu, odpovídající intenzitě světla, které se zdá povrch vyzařovat nebo odrážet, popř. propouštět.

Barva na pracovišti představuje účinky barev na člověka, které jsou značně individuální a jsou závislé na tradicích, kultuře, na osobních preferencích barev, na pohlaví i věku. Vhodné barevné řešení pracovních prostorů nepochybně ovlivňuje pracovní pohodu, umožňuje prostorovou orientaci, upozorňuje na nebezpečné místa, usnadňuje pracovní činnost. Totéž platí pro barevné řešení strojů, technické zařízení i dílenského nábytku. Barvy mají určitý vliv na člověka (tj. jejich psychologické působení, teplotní účinek a vnímání prostoru) viz tabulka:

Barva	Psychologické působení	    Teplotní účinek	   Vnímání prostoru
modrá	    uklidňující	        studená	       zvětšuje
zelená	    velmi uklidňující       velmi studená	   zvětšuje
červená    velmi podněcující       teplá	       přibližuje
oranžová    podněcující	        velmi teplá	   velmi přibližuje
žlutá	    podněcující	        velmi teplá	   přibližuje
hnědá	    podněcující	        neutrální	   velmi přibližuje
fialová    znepokojující, agresivní    studená	       velmi přibližuje

Zásady pro využití barev pro bezpečnostní účely jsou v ČSN ISO 3864-1. Způsoby kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev též uvádí ČSN EN 60073 ed.2 (33 0170): 2003.

[1]

Reference

 1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.



Barva jako zrakový vjem - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Colour Farbe (e) Couleur (f)