Bezpečnostní značka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bezpečnostní značky
  1. Značka, znázorňující předmět či povahu rizika, bezpečnostního opatření apod.
  2. Rovinný geometrický útvar, zpravidla jako jednoduchý obrazec, jehož plocha je členěna bezpečnostní barvou v kombinaci s kontrastní barvou včetně vloženého symbolu, znázorňujícího povahu rizika, ochranného opatření apod.
  3. Označení, které poskytuje konkrétní informaci týkající se BOZP kombinací geometrického tvaru, barvy a symbolu (piktogramu). Používají se značky zákazové (zakazují činnosti, které by mohly vést k ohrožení), výstražné (upozorňují na nebezpečí anebo ohrožení), příkazové (přikazují určité činnosti), značky pro nouzový východ, únikové cesty a první pomoc a značky požární ochrany.[1]


Reference

  1. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.Bezpečnostní značka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Sign Sicherheitszeichen (s) Signal de sécurité (m)