Chvění

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

1) Pohyb pružného tělesa nebo prostředí jehož jednotlivé body mechanicky kmitají. Vibrace představují pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné polohy . Vibrace jsou v podstatě rovnovážné kmity a chvění strojů, zařízení, nástrojů a předmětů. Vibrace jr charakterizována kmitočtem, velikostí výchylky, rychlostí, zrychlením a energií. 2) Mechanické kmity a chvění strojů, nástrojů a předmětů. Patří sem také otřesy, které se liší tím, že mají nepravidelné hrubé kmity o vysoké amplitudě a nepravidelné frekvenci. Zdroj: Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 ZP, RoVS 2000 3) Kmitání hmoty, které je charakterizováno amplitudou, kmitočtem, rychlostí kmitu a zrychlením.


Chvění - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Vibration Schwingung (e) Vibration (f)