Diskriminace na pracovišti

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 20. 8. 2021, 13:18, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Diskriminace na pracovišti je značně rozsáhlý pojem zahrnující mnoho typů utlačování, ponižování zaměstnan…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Diskriminace na pracovišti je značně rozsáhlý pojem zahrnující mnoho typů utlačování, ponižování zaměstnance na pracovišti. Diskriminace na pracovišti je zakázána. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) ukládá zaměstnavateli povinnost dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci bez rozdílu. Podle zákoníku práce je zakázána diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů (§ 16). Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) také uvádí kritéria chování, na jejichž základě vůči zaměstnanci vzniká diskriminace, avšak zčásti odlišně: rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra, světový názor a v oblasti volného pohybu pracovníků i státní příslušnost.[1] Antidiskriminační zákon přitom považuje za diskriminaci i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci (§ 2). Zakázána je jak diskriminace přímá, tak i nepřímá.

Zaměstnavatelé jsou dle zákoníku práce povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. [2]

Reference

  1. Co je to diskriminace na pracovišti [online]. APAS - akademie osobního rozvoje, c2020 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://apas.cz/slovnicek-pojmu/diskriminace-na-pracovisti/.
  2. Diskriminace a šikana na pracovišti. Právo pro všechny [online]. D.A.S, c2019 [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/diskriminace-sikana-na-pracovisti/.

Externí odkazy


Diskriminace na pracovišti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Workplace discrimination Diskriminierung am Arbeitsplatz La discrimination au travail