Ergonomické parametry

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Kvantitativní vymezení ergonomických kriterií, t.j. přípustné, optimální případně maximální hodnoty či limity jednak ve vztahu k technickým vlastnostem pracovního systému, jednak s ohledem na funkce člověka v pracovním systému.[1]
  2. Parametry jsou veličiny měřitelné v příslušných jednotkách v souladu s ČSN ISO 31-0 až ČSN ISO 31-12 (01 1300). Ergonomickými parametry rozumíme kvantitativní hodnoty dílčích ergonomických kritérií. Například u dílčího kritéria antropometrického je to výška manipulační roviny pro sedícího pracovníka, jež se mění se zřetelem na velikost (rozměry) manipulovaného předmětu. U dílčího kritéria fyziologického je to velikost odporu při manipulaci s ovládačem, jež se mění se zřetelem na pracovní polohu, typ ovládače, umístění ovládače, frekvenci a přesnost ovládání atd. Kvantifikace ergonomických kritérií, tj. určení příslušných parametrů ergonomické povahy, je možná jen u některých mechanismů a funkcí člověka. Umíme měřit tělesné rozměry, fyzické síly, rozsahy pohybů, prahové hodnoty smyslů atd., avšak značně obtížné je určit projevy psychické funkce, jako je informační a rozhodovací kapacita a téměř neřešitelné je určovat projevy nebo prožitky komplexního charakteru, jako je např. únava, zátěž, pohoda a další proměnlivé psychické stavy.[2]

Reference

  1. MATOUŠEK, O.; RŮŽIČKA, J. Přehled poznatků pro aplikaci ergonomie v pracovních systémech. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 9, s. 15-30.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Ergonomické parametry - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Ergonomic parameters