Evropská agentura pro chemické látky

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 8. 6. 2018, 10:22, kterou vytvořil Marcela (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Logo ECHA2.jpg


Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek. Dohlíží na uplatňování průlomové legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.Jejím cílem je pomáhat podnikům s dodržováním evropských právních předpisů v oblasti chemických látek a biocidů. Jedná se o tyto předpisy:

  • nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)
  • nařízení CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí)
  • nařízení o biocidních přípravcích (BPR)
  • nařízení o postupu předchozího souhlasu (PIC).


Dále spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zainteresovanými stranami při prosazování bezpečného používání chemických látek. Poskytuje informace o chemických látkách a o jejich bezpečném používání pomocí jedinečné bezplatné databáze. Spolupracuje s Evropskou komisí a členskými státy EU při identifikaci látek, které vzbuzují obavy, a přijímat rozhodnutí ohledně řízení rizik na úrovni EU. A podporuje inovace v chemickém průmyslu hledáním alternativ, které rizikové látky nahradí.

Reference

https://echa.europa.eu/cs/home

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/echa_cs