Exploze zplodin hoření

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 21. 6. 2023, 16:11, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Při omezené ventilaci požáru v může dojít k poklesu kyslíku v prostoru a vzniku do takové míry, že dochází k potlačení plamenného hoření…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Při omezené ventilaci požáru v může dojít k poklesu kyslíku v prostoru a vzniku do takové míry, že dochází k potlačení plamenného hoření a dochází ke žhnutí. Teplota v místnosti, která je zaplněna hustým kouřem, může dosahovat až 500°C a vytvořené zplodiny hoření zvyšují tlak vzduchu v prostoru. Při náhlém přísunu čerstvého vzduchu, který může být způsoben např. otevřením dveří, dochází k náhlému okysličení zplodin hoření, čímž dochází k naředění zplodin hoření pod horní mez výbušnosti, kdy následně dochází k explozi zplodin hoření, tedy backdraftu.[1][2]

Definice IFE

Backdraft je exploze většího nebo menšího rozsahu, způsobená vniknutím čerstvého vzduchu z jakéhokoliv zdroje nebo příčiny do hořící budovy, kde probíhá hoření za nedostatku vzduchu.

Definice NFPA

Backdraft je exploze nebo rychlé hoření vznětlivých plynů, která nastává, když je kyslík přiveden do budovy, která není dostatečně větrána a v níž je z důvodu požáru nedostatečný obsah kyslíku.<ref>VÍTEK, Pavel. Teoretické a praktické aspekty hašení v situaci backdraftu. Ostrava, 2003. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce: Kvarčák, Miloš. Dostupný také z: http://www.sdhkuklik.wz.cz/dokumenty/backdraft_pavel_vitek.pdf.<ref>

Reference

  1. NATIONAL FIRE CHIEFS COUNCIL. Hazard: flashover, backdraught and fire gas ignition. Flashover, backdraught and fire gas ignition [online]. NFCC [cit. 2023-06-21]. Dostupný z:https://www.ukfrs.com/guidance/search/flashover-backdraught-and-fire-gas-ignition.
  2. LUKEŠ, Miroslav. Požární taktika: základy požární taktiky: produkty hoření: konspekt 1-1-05 [online]. Ostrava: MV - Ředitelství hasičského záchranného sboru ČR [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://www.hzscr.cz/soubor/1-1-05-produkty-horeni-pdf.aspx.


Exploze zplodin hoření - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Backdraft