Faktory prostředí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Faktory prostředí tvoří souhrn materiálních podmínek pracovního prostředí, jež působí na člověka. Obvykle se dělí podle jejich povahy na:

Možno uvést i faktory psychické, ekonomické, socioekonomické, ergonomické a další. Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví. Faktor prostředí tvoří souhrn materiálních podmínek pracovního prostředí, jež působí na člověka.

POZNÁMKA

  1. Obecně lze mezi faktory pracovního prostředí dále zařadit faktory sociální, hygienické a bezpečnostní.
  2. Podle působení většiny faktorů pracovního prostředí na lidský organismus lze je zařadit do dvou skupin:
  • faktory biologicky žádoucí - patří sem zejména osvětlení a klimatické podmínky,
  • faktory biologický nežádoucí - jsou to případy výskytu škodlivin, kdy dochází k překročení určitého limitu nežádoucího účinku na člověka.

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Faktory prostředí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Environmental factors Faktoren der Umwelt (m) Facteur d´environnement (m, pl)