Hasičský záchranný sbor

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 18. 8. 2021, 18:31, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hasičské záchranné sbory krajů zabezpečují plnění úkolů na úseku požární prevence převážně jako součást výkonu státního požárního dozoru. Tedy zejména při požárních kontrolách, stavební prevenci, schvalování posouzení požárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku požárů. Kromě toho HZS krajů plní v oblasti požární prevence následující významné úkoly:

 • zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
 • zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
 • zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje a okresní úřady v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
 • kontrola plnění nařízení orgánů kraje a okresních úřadů vydaných na úseku požární ochrany,
 • koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
 • zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra.[1]

Další význam

 • vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 • odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru,
 • řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,
 • soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a řízení záchranných prací,
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární ochrany na území kraje,
 • v rozsahu stanoveném ministerstvem řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany.[2]


Reference

 1. Úvodní slova odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR [online]. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, c2021 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: http://www.hzscr.cz/clanek/uvodni-slova-odboru-prevence-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr.aspx.
 2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Externí odkazy


Hasičský záchranný sbor - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Fire Rescue Service of the Czech Republic