Havárie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Obecně: Jakákoliv neplánovaná (mimořádná), náhlá událost, která vznikla v souvislosti s provozem technických zařízení a která způsobí nebo hrozí způsobit zranění lidí, škodu na majetku nebo životním prostředí. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Havárie je náhlá, neplánovaná a nepříznivá událost s následky, které mají dopad na bezpečnost. Zdroj: MUDr. Eva Hanáková


Havárie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Accident Havarie (e) Avarie (par suite d´un travail défecteux (f)