Havarijní připravenost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Havarienbereichtschaft (e))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vědomí a akceptování adresného akčního plánu týkajícího se stavů nouze a havarijních situací vyplývajících z nezvládnutí řízení zdrojů rizik; příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na jejich zmírnění. Plán je směřován na osoby, zařízení, protiopatření a zastavení výroby v havarijních situacích. Zahrnuje zpracování scénářů možných havárií, odezvy na havárie, řízení odezvy na havárie i přípravu prostředků a pomůcek nutných pro odezvu na havárie. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Havarijní připravenost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Emergency preparedness Havarienbereichtschaft (e) État de préparation aux secours