Křivka F - N (četnost - počet osob)

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 26. 6. 2014, 21:34, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Graf v logaritmických souřadnicích, kde osa x představuje míru následků N (např. počet úmrtí), osa y reprezentuje kumulativní frekvenci havárií s vyjádřenou mírou následků N nebo více. [1]
  2. Diagram ukazující pro určené riziko četnost všech událostí stanoveného stupně škody pro N nebo více osob, jako funkce N.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Křivka F - N (četnost - počet osob) - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
F - N Curve (Frequency - Number of People) F - N Kurve (Häufigkeit - Anzahl von Personen) Courbe F.N. (Fréquence/Nombre de personnes)