Kategorie:Personalistika

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 6. 5. 2019, 14:43, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Personalistika a řízení lidských zdrojů''' (někdy je také využíváno pojmu '''personální management''') jsou oblasti procesů v organizaci zabývající se…)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Personalistika a řízení lidských zdrojů (někdy je také využíváno pojmu personální management) jsou oblasti procesů v organizaci zabývající se řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnují v sobě komplexní personální práci spočívající v implementaci různých postupů a metod řízení pro řízení lidských zdrojů, potažmo pro práci s lidmi v organizaci. V praxi je možné setkat se s různými pojmy - od personální administrativy přes personální řízení, řízení lidských zdrojů až řízení lidského kapitálu. Z praktického hlediska není mezi těmito pojmy zásadní rozdíl, jedná se spíše o teoretické koncepce personální práce a jejího místa v organizaci jako takové. V odborné literatuře jsou však tyto pojmy pečlivě rozlišovány a jednotlivě popsány.

Personalistika - je pojmem nejobecnějším. zahrnuje všechny činnosti, které jsou spojené s obsluhou personálu v podniku (od přijímání pracovníků přes jejich vzdělávání, odměňování až po jejich propuštění). Zjednodušeně řečeno, úkolem personalisty je vybrat správné lidi na správné místo . Jako taková se personalistika zabývá především zaměstnanci jakožto jednotlivci.

Personální administrativa - představuje státem předepsané činnosti, které přímo souvisejí s vedením, správou a uchováním informací o personálu v organizaci (jedná se tak například o mzdovou a daňovou politiku, vedení osobních karet zaměstnanců či zdravotní prohlídky zaměstnanců). Část této administrativy si organizace samy vytvářejí pro svoji potřebu.

Personální řízení - samostatný podobor personalistiky. Obecně se u personálního řízení jedná o tu část podnikového řízení, která se zaměřuje na vše ve vztahu k člověku v pracovním procesu. tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, podniku a ostatním zaměstnancům. Ve srovnání s personální administrativou je zde vidět aktivní přístup při tvorbě personální strategie, plánování a rozvoje zaměstnanců. [1]

Řízení lidských zdrojů má širší vědní základ zejména v psychologii, sociální psychologie, sociologie a pedagogice.

Reference

  1. LOCHMANNOVÁ, Alena. Personalistika. Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-282.