Kategorie:Pracovní lékařství

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 21. 5. 2020, 13:53, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Pracovní lékařství se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbo…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pracovní lékařství se zabývá vlivem práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posudkovými aspekty nemocí způsobených nebo zhoršovaných prací a dohledem nad dodržováním zdravotně přijatelných pracovních podmínek. Hlavním cílem pracovního lékařství je prevence poškození zdraví z práce. Tím se rozumí předcházení odchylkám od zdraví pracovníků způsobených prací, zlepšování jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti. V souhrnu se jedná o přizpůsobení práce k člověku a každého člověka kjeho práci.