Lidská chyba

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 10. 12. 2018, 15:10, kterou vytvořil Mechurova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle pojmů z norem z oboru spolehlivosti je to lidská činnost nebo nečinnost, která může vyvolat nezamýšlený výsledek. Pozn.: Viz též definici uvedenou v IEV 191-05-25, která je mírně odlišná.

Jakékoliv lidské konání (nebo jeho nedostatek), které překračuje některé limity akceptovatelnosti (např. jednání mimo tolerance), kde jsou limity lidského konání definovány systémem. Zahrnuje jednání konstruktérů, operátorů nebo manažerů, které může přispívat k havárii nebo ji vyvolat. V užším vymezení mluvíme o lidské chybě, pokud jednání operátorů technických systémů způsobí nezbytný (ne vždy dostatečný) příspěvek k rozvoji chyb a nehod.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
Lidská chyba - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Human Error Menschlicher Fehler L'erreur humaine