Lidské zdroje

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Lidské zdroje jsou specifická činnost v rámci organizace, která se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku. Řídí zaměstnance jako celek a poskytuje manažerům „nástroje“, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udržení produktivity práce.

Lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky, kdy neustálý konkurenční tlak organizace a firmy donutil, aby se dlouhodobě a strategicky věnovaly rozvoji svých zaměstnanců, neboť si uvědomily, že nahradit zaměstnance je velice složité a v mnohých firmách se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.[1]

Reference

  1. Lidské zdroje. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 28. 3. 2017 [cit. 2018-12-3]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A9_zdroje.Lidské zdroje - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Human resources Ressourcenorientierung Ressources humaines