Bezpečnostní a ochranná opatření

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Ligne de défense (m))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Technická a organizační opatření v místě k zabránění ztrátě soudržnosti (loss of containment – LOC), tj. preventivní opatření nebo opatření pro omezení jevů při ztrátě soudržnosti, tj. represivní opatření.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Bezpečnostní a ochranná opatření - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Line of Defence Verteidigungslinie Ligne de défense (m)