Metody ergonomie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Úroveň každé vědní disciplíny je dána jednak rozsahem poznatků jejího předmětu zkoumání, jednak souborem metod, které přitom využívá. Z interdisciplinární povahy ergonomie nutně vyplývá, že výběr metod nebo jejich souborů se bude měnit podle účelového využití. Jestliže snahou ergonomie je kalkulace lidského činitele v technice, pak je nepochybné, že základní metodický arzenál budou tvořit metody těch disciplín, které se zabývají studiem lidských reakcí a chování při pracovní činnosti. Tím je ovlivněni výběr metoda technik, z nichž nejzákladnější a všeobecnou metodou je systémový přístup. Metody, které přispívají k popisu a analýze pracovního (nazývaného také jako ergonomického) systému, lze rozlišovat, třídit a aplikovat oborově, jako metody vědních disciplín o práci členěné na kategorie antropologické a humanitní, technické a ekonomické. Při jejich uplatňování z hlediska systémového přístupu bude rozhodující a vhodné podřídit jejich výběr podle povahy cílů, čímž se neupřednostňuje žádná z oborových metod ani technik.

Jako příklad pro použití metod v ergonomii uvádí jejich následující přehled:

  1. Metody sběru informací o pracovní činnosti (časové a pohybové studie, postupy řízeného rozhovoru, profesiografická schémata - profesiogramy,..).
  2. Metody pro hodnocení pracovní zátěže - namáhavosti práce (měření změn ve vegetativních funkcích).
  3. Metody používané při projektování a racionalizaci pracovišť (somatografie, modely manekýnů,..).
  4. Metody pro hodnocení pracovních prostředků (strojů) (kontrolní listy, bodovací metody,..).
  5. Metody pro hodnocení faktorů pracovního prostředí(měření f a jiných veličin podle ČSN a hyg. předpisů).
  6. Metody matematicko-statistické (práce se statistickými soubory - percentily).

[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Metody ergonomie - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Ergonomics methods