Mez výbušnosti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

1) Je vymezená koncentrační oblastí, ohraničenou dolní a horní mezí výbušnosti 2) Mezní hodnota fyzikálních parametrů nebo koncentrace, při které je možný výbuch určitého druhu v daném systému, může být dolní a horní [[Kategorie: Jednotky, veličiny, základní pojmy]] [[Kategorie: Prevence závažných havárií ]]

Mez výbušnosti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosion limit Explosionsgrenze (e) Limite explosive (f)