Mezinárodní ergonomická asociace

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 11. 12. 2018, 14:29, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Oficiální vyhlášení vzniku lEA (Internacional Ergonomics Association) bylo 6.dubna 1959 v Oxfordu, z podnětu Evropské agentury produktivity, jež byla součástí Organizace pro evropskou ekonomickou kooperaci.

lEA je nevládní organizace uznanou Společností národů (OSN). Ve svých řadách sdružuje odbomíky různých profesí z oblastí vědeckého výzkumu, vzdělávání i praxe, kteří jSou organizováni v národních ergonomických společnostech.

Na světovém rozvoji ergonomie a mezinárodní spolupráci v této oblasti se význačnou měrou podílejí některé organizace, které jsou součástí OSN. Mezi nejvýznamnější se řadí Mezinárodní organizace práce (MOP) a Světová zdravotnická organizace (WHO).

Pod záštitou lEA se pořádají významné světové akce - kongresy, konference a jiné aktivity ve prospěch rozvoje ergonomie. Oficiálním časopisem lEA je „ERGONOMICS“ (vydávaný v Anglii). Americká Human Factors Society vydává časopis „Human Factors“ mimo to vycházejí odborné časopisy „Journal of Applied Ergonornics“ a „Ergonomics Abstracts“. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.

Česká republika je zastoupena v lEA prostřednictvím ČES (České ergonomické společnosti).Mezinárodní ergonomická asociace - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
International Ergonomics Association