Motivace k práci

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 19. 5. 2015, 21:49, kterou vytvořil Verpa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Motivace je soubor faktorů, které mobilizují energetické síly organismu a zaměřují lidské chování k určitému cíli. Motivace nebo zaměřenost člověka je soubor činitelů, představujících vnitřní hnací síly jeho činnosti. Jsou to dynamické tendence osobnosti člověka.

Motivace integruje a organizuje aktivitu člověka ve směru k vytčenému cíli. Tato aktivita může být žádoucí i nežádoucí, může směřovat k určitému objektu či zvládnutí nějakého úkolu, nebo naopak může směřovat od určitého objektu, k nepřevzetí nějakého úkolu.

Zdroje lidské motivace jsou rozmanité. V podnikové praxi se užívají různé formy ovlivňování a usměrňování motivace pracovníku k optimálnímu plnění pracovních úkolů. Někdy se to označuje jako stimulace pracovníků. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Motivace k práci - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Motivation