Nedostatek

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Neshoda reálného stavu technologie, technického zařízení, pracovního postupu, pracoviště, dokumentace apod. se stavem předpokládaným, tj. standardem daným obecně závazným platným předpisem, technickou normou či doporučením, projektem, vnitropodnikovým předpisem apod. [1]

Reference

  1. VÚBP


Nedostatek - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Absence Mangel (r) absence (f)