Nehoda: Porovnání verzí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
# Obecně: Okamžik uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, majetek a životní prostředí. Zdroj: VÚBP - OPPZH
+
# Obecně: Okamžik uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, majetek a životní prostředí. <ref> VÚBP - OPPZH </ref>
# Nepředvídaná, nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerusující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, příp. obojí současně. <ref>Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.</ref>
+
# Nepředvídaná, nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerusující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, příp. obojí současně. <ref> ''Terminologický slovník BOZP''. Praha : VÚBP, 1972.</ref>
# Náhlá, neplánovaná nežádoucí událost s bezpečnostními důsledky. Zdroj: CEOC
+
# Náhlá, neplánovaná nežádoucí událost s bezpečnostními důsledky. <ref> CEOC </ref>
# Nepředvídaná nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerušující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, popřípadě obojí současně.
+
# Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní prostředí a majetek (CPQRA: ztráta soudržnosti zařízení a ztráta zádrže materiálu nebo energie, např. únik amoniaku ze spojovacího potrubí vytvoří toxický mrak). Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. V některých pramenech se ještě uvádí termín [Major Incident], pro případ, jehož významná zóna účinku je stále omezena hranicemi objektu.<ref>''Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií'' [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.</ref>
# Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní prostředí a majetek (CPQRA: ztráta soudržnosti zařízení a ztráta zádrže materiálu nebo energie, např. únik amoniaku ze spojovacího potrubí vytvoří toxický mrak). Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. V některých pramenech se ještě uvádí termín [Major Incident], pro případ, jehož významná zóna účinku je stále omezena hranicemi objektu.<ref>Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.</ref>
+
 
# Poslední nežádoucí událost v posloupnosti událostí, která bezprostředně vedla ke zranění.
+
== Reference ==
 +
<references/>
 +
 
 +
[[Kategorie:Mimořádné události a nežádoucí situace|π]]
 
[[Kategorie:Bezpečnost strojů a zařízení]]  
 
[[Kategorie:Bezpečnost strojů a zařízení]]  
[[Kategorie:Ochrana zdraví, hygiena práce]]
 
 
[[Kategorie:Prevence závažných havárií]]  
 
[[Kategorie:Prevence závažných havárií]]  
[[Kategorie:Statistiky]]
 
{{jazyky3|en=Accident|de=Unfall (r)|fr=Accident (m)|zdroj=VÚBP - OPPZH, Terminologický slovník BOZP, CEOC, TS 1972, Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005)|aip=a|svi=a|klslovo=absorpce}}
 
  
== Reference ==  
+
 
<references/>
+
{{jazyky3|en=Accident|de=Unfall (r)|fr=Accident (m)}}
 +
 
 +
[[Nadřazený termín::Mimořádná událost| ]]

Aktuální verze z 11. 4. 2019, 11:08

  1. Obecně: Okamžik uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, majetek a životní prostředí. [1]
  2. Nepředvídaná, nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerusující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, příp. obojí současně. [2]
  3. Náhlá, neplánovaná nežádoucí událost s bezpečnostními důsledky. [3]
  4. Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní prostředí a majetek (CPQRA: ztráta soudržnosti zařízení a ztráta zádrže materiálu nebo energie, např. únik amoniaku ze spojovacího potrubí vytvoří toxický mrak). Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. V některých pramenech se ještě uvádí termín [Major Incident], pro případ, jehož významná zóna účinku je stále omezena hranicemi objektu.[4]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  3. CEOC
  4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Nehoda - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Accident Unfall (r) Accident (m)