Nehoda

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Obecně: Okamžik uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, majetek a životní prostředí. [1]
  2. Nepředvídaná, nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerusující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, příp. obojí současně. [2]
  3. Náhlá, neplánovaná nežádoucí událost s bezpečnostními důsledky. [3]
  4. Nepředvídaná nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerušující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, popřípadě obojí současně.
  5. Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní prostředí a majetek (CPQRA: ztráta soudržnosti zařízení a ztráta zádrže materiálu nebo energie, např. únik amoniaku ze spojovacího potrubí vytvoří toxický mrak). Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. V některých pramenech se ještě uvádí termín [Major Incident], pro případ, jehož významná zóna účinku je stále omezena hranicemi objektu.[4]
  6. Poslední nežádoucí událost v posloupnosti událostí, která bezprostředně vedla ke zranění.

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  3. CEOC
  4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Nehoda - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Accident Unfall (r) Accident (m)