Neustálé zlepšování

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 9. 11. 2021, 12:47, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Opakující se činnost zaměřená na zvyšování výkonnosti.<ref>ČSN ISO 45001. ''Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Opakující se činnost zaměřená na zvyšování výkonnosti.[1]


Reference

  1. ČSN ISO 45001. Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.


[[uk:Neustálé zlepšování]
Neustálé zlepšování - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Constant improvement Ständige Verbesserungz Amélioration constante