Normy

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podle zákona č. 22/1997 Sb, §4, je norma dokument zpracovaný vyhlášený a označený písemným označením ČSN. Vydání ČSN je oznamováno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Norma ČSN poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Norma ČSN se stává harmonizovanou normou, je-li tak určena pro splnění technických požadavku na výrobky vyplývajících z technického předpisu, ria základě nařízení vlády, vydaného podle citovaného zákona.

POZNÁMKA

1. Vysvětlivky k údajům o normách (podle „Seznamu českých technických norem):

  • Označení normy - skládá se ze značky ČSN a čísla normy - např. ČSN 83 2044.
  • V případě, že ČSN přejímá evropskou nebo mezinárodní normu (popř. jiný dokument) bez jakýkoliv změn, doplňků a úprav v textu přejímané normy, označení české normy se pak skládá ze značky ČSN a označení (značky a čísla) přejímané normy (dokumentu) - např. ČSN EN 614-l ‚ ČSN ISO 6385.
  • Třídicí znak - je vyjádřen šestimístným číslem, umožňující přehlednou orientaci v obsahu „Seznamu českých technických norem“.

Šestimístné číslo značí: 00 (třída), 00 (skupina), 00 (číslo ve skupině).[1]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Normy - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Standards Normen