Ochranný systém

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Aktivní nebo pasivní prostředky ochrany objektu/zařízení proti nebezpečným podmínkám a jevům (např. proti přetlaku, ohni).[1]
  1. Kombinace bezpečnostních prostředků a zařízení včetně měřící a regulační techniky k zajištění bezpečného provozu technologického zařízení.[2]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. Slovník požární ochrany
Ochranný systém - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Protective System